Добре дошли!

Този сайт представя информация за повече от 15 000 заведения в 500 населени места и курорти в България. Всяко заведение е описано по стандартен начин, включващ адресна информация, комуникационни данни, категория и кухня, обзавеждане, забавления, услуги и няколко снимки.

Заведения с разширено представяне, включващо различни допълнителни опции като връзка със собствен web site, галерия от снимки, включено меню, специални оферти за празници и др. се представят на по-челни позиции.

За част от заведенията информацията не е пълна, но във всички случай са налични адресните и комуникационните им данни. Потребителите следва да имат предвид, че част от комуникационните данни на заведения, които не ползват опциите за платено участие в него, са достъпни само за абонати. За повече информация активирайте абонамент.

Големият брой на включените в сайта заведения налага при търсене да се посочи задължително конкретно населено място. Представени са над 190 различни вида заведения, разпределени в 8 групи, изведени като бутони/връзки. За ускоряване на търсенето е целесъобразно да се дефинират и други критерии - възможни са всякакви разумни логически комбинации от включените показатели за заведенията.

Некоректна фирма